İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Amasya Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Haberleşme Hizmet Grup Toplantısı Gerçekleştirildi 19 Nisan 2018

İlimiz Amasya Afet Müdahale Planında yer alan haberleşme hizmet grubu ana çözüm ortağı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Samsun Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde kurumumuzun ve diğer destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşların katılımıyla Amasya Telekom İl Müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.  

Toplantıda BTK idari uzmanlarından Ö. Erol DEMİRCAN'ın hizmet grup planıyla ilgili sunumunun ertesinde, katılımcı kurumlarla haberleşme alt yapısıyla ilgili mevcut durum ve eksikliklerle ilgili görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir. Toplantıda planların güncellenmesinin planların sürdürülebilirliği açısından öneminin altı çizilerek, destek çözüm ortaklarının bu konuda hassasiyet göstermeleri istenmiştir.